Architectuur

Er is een enterprise information architecture model (EIAM) opgesteld en toegepast om applicatieontwikkeling en beslissingsondersteunende activiteiten mogelijk te maken, conform informatie- of IT-plannen. Dit model moet het mogelijk maken om effectief, veilig en op een robuuste manier informatie te creëren, gebruiken en te delen zoals wordt vereist door bedrijfsdoelstellingen en wettelijke voorschriften.

3 Assets
Architectuur Architectuur

Template Architectuur

GO.04
Updated on 01/02/2024
SURF developed
Architectuur Eigenaarschap Eigenaarschap, rollen, verantwoording en verantwoordelijkheid Functiescheiding Planning en Roadmap

Template RACI-tabel

GO.03, GO.04, OR.01, OR.02
Updated on 01/02/2024
SURF developed
Architectuur Architectuur Eigenaarschap Eigenaarschap, rollen, verantwoording en verantwoordelijkheid Functiescheiding Planning en Roadmap Roadmap

Template Governance en Organisatie

GO.03, GO.04, OR.01, OR.02
Updated on 01/02/2024
SURF developed