Bedrijfscontinuïteitsbeheer

Draagt zorg voor het herstellen en voorzetten van de bedrijfsvoering na het optreden van een calamiteit in overeenstemming met de hiervoor afgesproken dienstenniveaus.

Categorieën
0 Assets

Bedrijfscontinuïteitsplanning

Business- en IT-continuïteitsplannen worden ontwikkeld op basis van het framework en zijn ontworpen om de impact van een grote verstoring op de belangrijkste bedrijfsfuncties en bedrijfsprocessen te verminderen. De plannen zijn gebaseerd op risicogericht inzicht in potentiële bedrijfsimpact en houden rekening met vereisten betreffende veerkracht, alternatieve verwerkings- en herstelmogelijkheden in alle kritieke IT-services. De plannen omvatten ook gebruiksrichtlijnen, rollen en verantwoordelijkheden, procedures, communicatieprocessen en de testmethode.

Geen assets gevonden.