Beleid

Beleid geeft richting in wat er nodig is om de organisatiedoelen binnen de afgesproken termijn te kunnen realiseren. Het thema beleid focust zich op het hebben van een (informatie)beveiligingsbeleid welke gecommuniceerd wordt naar medewerkers, leveranciers en contractpartners. Dit met als doel dat er wordt voldaan aan wet- en regelgeving en/of interne informatiebeveiligingseisen.

1 Assets
Beleid Beleid Strategie Strategie

Template Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid

GO.01, GO.02
Updated on 21/02/2024
SURF developed