Bestuur

Geeft richting en ondersteuning aan informatiebeveiliging c.q. cyber security in lijn met bedrijfsdoelstellingen, risicobereidheid en van toepassing zijnde wet- en regelgeving en vergewist zich van de effectieve naleving ervan.

Categorieën
1 Assets

Strategie

Een strategie en visie op informatie- en cyber security is leidend voor alle activiteiten en maatregelen met betrekking tot informatiebeveiliging.

Beleid Beleid Strategie Strategie

Template Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid

GO.01, GO.02
Updated on 21/02/2024
SURF developed