Bestuur

Geeft richting en ondersteuning aan informatiebeveiliging c.q. cyber security in lijn met bedrijfsdoelstellingen, risicobereidheid en van toepassing zijnde wet- en regelgeving en vergewist zich van de effectieve naleving ervan.

Categorieën
1 Assets

Strategie

Een strategie en visie op informatie- en cyber security is leidend voor alle activiteiten en maatregelen met betrekking tot informatiebeveiliging.

Beleid Beleid Govern Strategie Strategie

Template Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid

Wordt dit netjes opgemaakte tekst? Met een lege regel.

GO.01, GO.02
Updated on 06/06/2024
SURF developed