Certificering, training en scholing

Opleiding, training en/of ervaring worden regelmatig getoetst om te zien of het personeel over de benodigde competenties beschikt om taken naar behoren te vervullen. Basis (IT-) competenties zijn vastgesteld en, indien nodig, worden kwalificatie- en certificeringsprogramma's gebruikt om te controleren of ze worden bijgehouden.

1 Assets
Afhankelijkheid van individuen Certificering, training en scholing Human Resources Kennisdeling Veiligheidsbewustzijn Verandering of beëindiging van functie Werving

Template Thema-beleid HR

HR.01, HR.02, HR.03, HR.04, HR.05, HR.06
Updated on 07/03/2024