Eigenaarschap, rollen, verantwoording en verantwoordelijkheid

Informatiebeveiliging wordt gemanaged op alle toepasselijke organisatieniveaus en Security (of Information Risk) Management wordt gemanaged in overeenstemming met business requirements/risico's. Eigenaarschap, rollen, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid zijn formeel toegewezen en ingebed in de organisatie.

2 Assets
Architectuur Eigenaarschap Eigenaarschap, rollen, verantwoording en verantwoordelijkheid Functiescheiding Planning en Roadmap

Template RACI-tabel

GO.03, GO.04, OR.01, OR.02
Updated on 01/02/2024
SURF developed
Architectuur Architectuur Eigenaarschap Eigenaarschap, rollen, verantwoording en verantwoordelijkheid Functiescheiding Planning en Roadmap Roadmap

Template Governance en Organisatie

GO.03, GO.04, OR.01, OR.02
Updated on 01/02/2024
SURF developed