Framework voor informatie risicobeheer

Er is een kader voor informatierisicobeheer opgesteld en afgestemd op de doelstellingen van de organisatie en het (bedrijfs-)risicobeheerkader.

1 Assets
Framework voor informatie risicobeheer Plan voor behandeling en beperking van risico’s Risicobeoordeling Risk Management

Template Risicomanagementbeleid

RM.01, RM.02, RM.03
Updated on 06/03/2024
SURF developed