Functiescheiding

Rollen en verantwoordelijkheden zijn gescheiden om de kans te verkleinen dat individuele personen kritieke processen in gevaar brengen. Het personeel voert alleen geautoriseerde taken uit die bij hun respectievelijke functies en rol horen.

2 Assets
Architectuur Eigenaarschap Eigenaarschap, rollen, verantwoording en verantwoordelijkheid Functiescheiding Planning en Roadmap

Template RACI-tabel

GO.03, GO.04, OR.01, OR.02
Updated on 01/02/2024
SURF developed
Architectuur Architectuur Eigenaarschap Eigenaarschap, rollen, verantwoording en verantwoordelijkheid Functiescheiding Planning en Roadmap Roadmap

Template Governance en Organisatie

GO.03, GO.04, OR.01, OR.02
Updated on 01/02/2024
SURF developed