Fysieke beveiliging

Draagt zorg voor het toegangsbeheer tot ruimtes en de bescherming van personen en objecten tegen incidenten die een fysieke schade aan personen of objecten tot gevolg kunnen hebben.

Categorieën
1 Assets

Fysieke beveiligingsmaatregelen

Voor (kantoor)ruimtes heeft de organisatie fysieke beveiligingsmaatregelen vastgesteld en geïmplementeerd in overeenstemming met de bedrijfseisen, zodat de toegang tot informatiesystemen op passende wijze wordt beperkt en die er tevens voor zorgen dat risico's met betrekking tot diefstal, temperatuur, brand, rook, water, trillingen, terreur, vandalisme, stroomuitval, chemicaliën of explosieven effectief worden voorkomen, gedetecteerd en beperkt. Toegang tot locaties, gebouwen en gebieden wordt gemotiveerd, geautoriseerd, geregistreerd en gemonitord. Dit geldt voor alle personen die het terrein betreden, inclusief personeel, tijdelijk personeel, klanten, leveranciers, bezoekers of welke andere derde partij dan ook.

Beheer van fysieke toegangsrechten Fysieke beveiligingsmaatregelen

Template Fysieke Beveiliging Thema-beleid

PH.01, PH.02
Updated on 22/02/2024
SURF developed