Planning en Roadmap

Bedrijfsdoelstellingen, risico's en compliance eisen worden vertaald in een algemeen informatiebeveiligingsplan en/of cyber security plan, rekening houdend met de IT-infrastructuur en de veiligheidscultuur.

2 Assets
Architectuur Eigenaarschap Eigenaarschap, rollen, verantwoording en verantwoordelijkheid Functiescheiding Planning en Roadmap

Template RACI-tabel

GO.03, GO.04, OR.01, OR.02
Updated on 01/02/2024
SURF developed
Architectuur Architectuur Eigenaarschap Eigenaarschap, rollen, verantwoording en verantwoordelijkheid Functiescheiding Planning en Roadmap Roadmap

Template Governance en Organisatie

GO.03, GO.04, OR.01, OR.02
Updated on 01/02/2024
SURF developed