Processen

Het aandachtsgebied Processen richt zich op die statements, die ten doel hebben de informatiebeveiliging te borgen in de inrichting en ondersteuning van de werkzaamheden binnen de organisatie. De hierin vastgelegde procedures hebben vaak direct invloed op het primaire proces en daarom is afstemming hierin een belangrijk issue.

Categorieën
0 Assets

Human Resources

Human Resources, in de context van dit thema, gaat niet zozeer om je personeel bijstaan maar meer om het vergaren, ontwikkelen en behouden van kennis en kunde binnen de organisatie. Het is cruciaal om de juiste mensen op de juiste plek te hebben en nog beter om ze de juiste middelen toe te rijken zodat ze zich kunnen ontwikkelen. Dit is ook van belang voor de organisatie zelf om zo zich in te dekken voor wanneer iemand een cruciale positie verlaat zonder dat deze gevuld kan worden door de organisatie.

Een ander belangrijk punt om bij stil te staan is hoe wordt omgegaan met de rechten van medewerkers die een andere functie krijgen of die de organisatie verlaten. Als zij toegang hebben tot gegevens wat niet geautoriseerd is, dan ben je kwetsbaarder voor een datalek. Verder moet de organisatie ook nadenken over de stappen die worden gezet rondom het delen van kennis binnen de organisatie. Op die manier is de organisatie niet afhankelijk van één medewerker maar is kennis gedelegeerd voor en door de hele organisatie en zo kunnen posities makkelijker worden gevuld en/of overgedragen.

Geen assets gevonden.