Risicobeoordeling

Risicobeoordelingen worden uitgevoerd om actuele risicoprofielen met betrekking tot bedrijfsdoelstellingen te bepalen. De waarschijnlijkheid en impact van alle geïdentificeerde risico’s worden regelmatig beoordeeld, met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve methoden. De waarschijnlijkheid en impact van inherente en restrisico’s worden bepaald per categorie, op portefeuillebasis.

2 Assets
Framework voor informatie risicobeheer Plan voor behandeling en beperking van risico’s Risicobeoordeling Risk Management

Template Risicomanagementbeleid

RM.01, RM.02, RM.03
Updated on 06/03/2024
SURF developed
Risicobeoordeling

Toolkit risicobeoordeling

RM.03
Updated on 11/11/2023
SURF developed