Roadmap

2 Assets
Beleid Beleid Planning en Roadmap Roadmap

Handreiking Verantwoording cybersecurity in jaarverslagen

GO.02, GO.03
Updated on 25/03/2024
Architectuur Architectuur Eigenaarschap Eigenaarschap, rollen, verantwoording en verantwoordelijkheid Functiescheiding Govern Planning en Roadmap Roadmap

Template Governance en Organisatie

GO.03, GO.04, OR.01, OR.02
Updated on 18/03/2024
SURF developed