Strategie

De visie van een organisatie is richtinggevend en toekomstgericht. Het omvat de lange termijn ambitie van de organisatie. De strategie geeft aan hoe de organisatie de visie gaat realiseren. Het zorgt voor richting, focus en structuur. Vragen die hierbij centraal staan zijn: Wat ga je doen? hoe ga je dat doen? en wat heb je daarvoor nodig? Het thema strategie focust zich op het hebben van een visie en strategie voor informatie- en cybersecurity. Met als doel dat de juiste activiteiten en beslissingen kunnen worden genomen welke aansluiten op de continu veranderde bedrijfsomgeving.

1 Assets
Beleid Beleid Govern Strategie Strategie

Template Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid

GO.01, GO.02
Updated on 18/03/2024
SURF developed