Systeemontwikkeling

Draagt zorg voor het ontwikkelen van geautomatiseerde oplossingen in lijn met ontwerpspecificaties, ontwikkel- en documentatiestandaarden en kwaliteits- en acceptatiecriteria (inclusief wet- en regelgeving).

Categorieën
0 Assets

Methodiek voor veilige softwareontwikkeling en -implementatie

Er is een gestructureerde aanpak (levenscyclus voor veilige softwareontwikkeling) voor interne ontwikkeling (en aanschaf) van software geïmplementeerd, die ervoor zorgt dat potentiële risico's voor bedrijfsvoering adequaat worden beoordeeld en beperkt, en dat de aspecten vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid worden meegenomen. Voor elke nieuwe ontwikkeling (of acquisitie) is goedkeuring vereist door het juiste niveau van het bedrijfs- en IT-management.

Geen assets gevonden.