Verandering of beëindiging van functie

Wanneer er functiewijzigingen plaatsvinden, met name beëindiging van het dienstverband, wordt direct effectief actie ondernomen. Kennisoverdracht wordt geregeld, verantwoordelijkheden worden opnieuw toegewezen en toegangsrechten worden verwijderd, zodat risico's worden geminimaliseerd en de continuïteit van de functie wordt gewaarborgd.

1 Assets
Afhankelijkheid van individuen Certificering, training en scholing Human Resources Kennisdeling Veiligheidsbewustzijn Verandering of beëindiging van functie Werving

Template Thema-beleid HR

HR.01, HR.02, HR.03, HR.04, HR.05, HR.06
Updated on 07/03/2024