Werving

Rekruteringsprocessen voor personeel worden onderhouden in overeenstemming met het algemene personeelsbeleid en de procedures van de organisatie (bijvoorbeeld werving, positieve werkomgeving, oriëntatie, enz.). Processen worden geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de organisatie beschikt over geschikt (IT-) personeel, met de vaardigheden die nodig zijn om de organisatiedoelen te bereiken. Screening maakt deel uit van het rekruteringsproces. De mate en frequentie waarmee deze screening wordt uitgevoerd, worden bepaald door hoe gevoelig en/of cruciaal de functie is en worden geïmplementeerd voor werknemers, aannemers en leveranciers.

1 Assets
Afhankelijkheid van individuen Certificering, training en scholing Human Resources Kennisdeling Veiligheidsbewustzijn Verandering of beëindiging van functie Werving

Template Thema-beleid HR

HR.01, HR.02, HR.03, HR.04, HR.05, HR.06
Updated on 07/03/2024