GRC-applicatie in december beschikbaar via SURF

Op 16 oktober 2023 hebben SURF en mbo-digitaal de raamovereenkomst voor het leveren van GRC-applicatie via TrustBound getekend. Deze tool helpt beveiligingsrisico’s in kaart te brengen en passende maatregelen te beschrijven. Door een uniforme GRC-applicatie in te voeren, kunnen instellingen handiger (samen)werken en leren van elkaar. In december kunnen instellingen de applicatie via SURF afnemen.

De GRC-applicatie helpt aangesloten instellingen bij het beheren van governance, risicobeheer en compliance-processen. Met de GRC-applicatie kunnen instellingen diverse aspecten van veiligheidsbeheer beheren, zoals het identificeren en beoordelen van risico's, het vaststellen van beleidsmaatregelen, het uitvoeren van compliance-audits en het monitoren van incidenten en afwijkingen. 

Wat doet de GRC-applicatie?  

GRC staat voor Governance, Risk en Compliance. Een GRC-applicatie heeft als primair doel het kwaliteitsmanagementproces rond informatiebeveiliging en privacy te ondersteunen. De software helpt om beveiligingsrisico’s in kaart te brengen en passende maatregelen te beschrijven. Dit geeft IBP-functionarissen en verantwoordelijke managers en bestuurders een actueel beeld van de volwassenheid op het gebied van informatiebeveiliging van de instelling, zodat ze gericht kunnen werken aan maatregelen om risico’s te beperken. Door een uniforme GRC-applicatie in te voeren, kunnen instellingen handiger (samen)werken en leren van elkaar. 

In december beschikbaar via SURF 

SURF gaat nu aan de slag om de GRC-applicatie als onderdeel van SURFaudit in te richten zodat instellingen deze in december kunnen gaan afnemen. Mocht je interesse hebben in de applicatie neem dan contact op met SURF.