Security Expertise Centrum

Samen werken aan de cyberweerbaarheid van jouw instelling

Keuzekaart cybersecurity-weerbaarheidstesten

Wat is het Security Expertise Centrum?

Het Security Expertise Centrum (SEC) is hét samenwerkingsverband voor en door SURF aangesloten instellingen. Ons doel is om instellingen te helpen beschermen tegen cybersecuritydreigingen en -aanvallen, hun cyberweerbaarheid te versterken en hun cybersecurityvolwassenheid te vergroten.

Het SEC is hét startpunt voor security professionals van aangesloten instellingen die op zoek zijn naar informatie, expertise of ondersteuning. Wij zetten ons in voor een veilige en privacyvriendelijke leer- en werkomgeving voor studenten, wetenschappers en medewerkers.

Werkgebieden van het Security Expertise Centrum

In het Security Expertise Centrum richten we ons op het versterken van cybersecurity door te werken aan verschillende belangrijke werkgebieden. We helpen instellingen bij het ontwikkelen van cybersecuritystrategieën en beleidskaders. Door sectorbrede afspraken over frameworks en normenkaders na te streven, zorgen we ervoor dat instellingen een uniform basisniveau bereiken en effectief kunnen samenwerken.

  • Organisatie en beleid cybersecurity
    We helpen instellingen bij risicomanagement, zodat ze beter voorbereid zijn op potentiële bedreigingen, en om de continuïteit van essentiële diensten te waarborgen. We vergroten de bewustwording en bieden trainingen aan om de kennis en paraatheid van medewerkers te versterken. Ook helpen we bij crisismanagement door het ontwikkelen en testen van crisisplannen en het organiseren van oefeningen.
  • Technische en uitvoerende maatregelen om weerbaarheid te vergroten
    Onze focus op technische weerbaarheid omvat advies en ondersteuning bij de implementatie van maatregelen om de IT-infrastructuur te versterken. We helpen instellingen bij het uitvoeren van tests en audits om de effectiviteit van hun cybersecuritymaatregelen te beoordelen en continu te verbeteren.

Dit zijn slechts enkele van de huidige thema's waar we aan werken. Nieuwe of aanvullende thema's stemmen we af met de beveiligingscommunity's SCIPR en SCIRT en in overleg met de security professionals van de instellingen. Door deze brede aanpak helpen we instellingen hun bescherming en respons tegen cyberdreigingen te versterken, en dragen we bij aan een veiligere en veerkrachtigere sector.

Ed de Vries

Draag bij aan een veilige en weerbare sector onderwijs en onderzoek

Wil jij bijdragen aan een aan een veilige en weerbare sector onderwijs en onderzoek? Neem dan contact op met Ed de Vries en help ons het verschil te maken.

✉️ sec@surf.nl