Het Security Expertise Centrum (SEC) is hét samenwerkingsverband voor en door SURF aangesloten instellingen. Ons doel is om instellingen te helpen beschermen tegen cybersecuritydreigingen en -aanvallen, hun cyberweerbaarheid te versterken en hun cybersecurityvolwassenheid te vergroten.

In het SEC werken instellingen, SURF en externe partners nauw samen om beleidsmatige en technische maatregelen te ontwikkelen, te verzamelen, te delen en stimuleren we de implementatie daarvan. Samen brengen we kennis en expertise bijeen, delen we wat al goed en beschikbaar is, en ontwikkelen we nieuwe oplossingen op basis van behoeften. Zo creëren we schaalvoordelen en bevorderen we de uitwisseling van kennis, waardoor we de cyberweerbaarheid van de hele onderwijs- en onderzoekssector versterken.

Het SEC is hét startpunt voor security professionals van aangesloten instellingen die op zoek zijn naar informatie, expertise of ondersteuning. Wij zetten ons in voor een veilige en privacyvriendelijke leer- en werkomgeving voor studenten, wetenschappers en medewerkers. Ons team biedt advies en stimuleert het treffen van passende cybersecuritymaatregelen, ondersteund door gebruiksvriendelijke diensten en innovatieve oplossingen.

Bouw samen met ons aan een veilige digitale toekomst!

Werkgebieden van het Security Expertise Centrum

n het Security Expertise Centrum richten we ons op het versterken van cybersecurity door te werken aan verschillende belangrijke werkgebieden. We helpen instellingen bij het ontwikkelen van cybersecuritystrategieën en beleidskaders. Door sectorbrede afspraken over frameworks en normenkaders na te streven, zorgen we ervoor dat instellingen een uniform basisniveau bereiken en effectief kunnen samenwerken.

  • Organisatie en beleid cybersecurity
    We helpen instellingen bij risicomanagement, zodat ze beter voorbereid zijn op potentiële bedreigingen, en om de continuïteit van essentiële diensten te waarborgen. We vergroten de bewustwording en bieden trainingen aan om de kennis en paraatheid van medewerkers te versterken. Ook helpen we bij crisismanagement door het ontwikkelen en testen van crisisplannen en het organiseren van oefeningen.
  • Technische en uitvoerende maatregelen om weerbaarheid te vergroten
    Onze focus op technische weerbaarheid omvat advies en ondersteuning bij de implementatie van maatregelen om de IT-infrastructuur te versterken. We helpen instellingen bij het uitvoeren van tests en audits om de effectiviteit van hun cybersecuritymaatregelen te beoordelen en continu te verbeteren.

Dit zijn slechts enkele van de huidige thema's waar we aan werken. Nieuwe of aanvullende thema's stemmen we af met de beveiligingscommunity's SCIPR en SCIRT en in overleg met de security professionals van de instellingen. Door deze brede aanpak helpen we instellingen hun bescherming en respons tegen cyberdreigingen te versterken, en dragen we bij aan een veiligere en veerkrachtigere sector.

Wil je meedenken? Dat kan!

Het Security Expertise Centrum is een samenwerking tussen instellingen, externe partners en SURF. Heb je goede ideeën voor het Security Expertise Centrum? Wil je bijdragen? Neem dan contact op met Ed de Vries via sec@surf.nl.

Ed de vries (2)