Security Expertise Centrum

Samen werken aan de cyberweerbaarheid van jouw instelling

Keuzekaart cybersecurity-weerbaarheidstesten

Wat is het Security Expertise Centrum?

Het Security Expertise Centrum helpt instellingen weerbaar te maken en te houden tegen cybersecuritydreigingen en -aanvallen. Dit doen we door kennis te bundelen en beschikbaar te stellen op één platform voor alle instellingen. Dat biedt schaalvoordelen en faciliteert kennisuitwisseling.

Zo verhogen we samen de cyberweerbaarheid van de hele sector onderwijs en onderzoek.

Het Security Expertise Centrum is nog in ontwikkeling. Zo voeren we gesprekken met de CISO's, de Coordinerend SURF Contactpersonen en de SCIRT- en SCIPR-community's, en inventariseren we bij instellingen welke thema's in het Security Expertise Centrum aan de orde moeten komen.

Thema's Security Expertise Centrum

Het Security Expertise Centrum houden we ons in elk geval bezig met de volgende thema's:

  • Organisatie en beleid cybersecurity
    Het doel is instellingen te helpen om in control te komen en risicogebaseerd te gaan werken. We willen ook komen tot sectorbrede afspraken over onder andere frameworks en normenkaders, zodat alle instellingen een basisniveau hebben en zo goed mogelijk kunnen samenwerken.
  • Technische en uitvoerende maatregelen om weerbaarheid te vergroten
    Het is belangrijk dit gezamenlijk aan te pakken, bijvoorbeeld met een referentiearchitectuur, een sectorbreed crisisplan en afspraken over basismaatregelen. Zo kunnen instellingen elkaar optimaal helpen en kennis uitwisselen. Daarnaast willen instellingen kunnen handelen op risico’s en het effect zien van risicobeperkende maatregelen.
Ed de Vries

Wil je helpen om het Security Expertise Centrum beter te maken?

Het Security Expertise Centrum is een samenwerking tussen instellingen, externe partners en SURF. Door kennis te bundelen en beschikbaar te stellen op één platform faciliteren wij kennisuitwisseling. Zo kunnen we samen de cyberweerbaarheid van de hele sector onderwijs en onderzoek versterken. Wil jij bijdragen? Neem dan contact op met Ed de Vries.

📞 +31 88 787 30 00

✉️ sec@surf.nl