Beleid

De organisatie heeft een (informatie)beveiligingsbeleid vastgesteld en beschreven en gecommuniceerd aan medewerkers. Indien van toepassing wordt het beleid ook actief meegedeeld aan leveranciers en contractpartners. Het beleid wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd en goedgekeurd door het senior management.

1 Assets
Beleid Beleid Strategie Strategie

Template Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid

GO.01, GO.02
Updated on 21/02/2024
SURF developed