Risicobeheer

Draagt zorg voor het op gestructureerde wijze identificeren en beheersen van informatiebeveiligings- en cyber securityrisico’s zodanig dat de risico’s in lijn zijn met de risicobereidheid en het risicoraamwerk van de organisatie.

Categorieën
1 Assets

Framework voor informatie risicobeheer

Er is een kader voor informatierisicobeheer opgesteld en afgestemd op de doelstellingen van de organisatie en het (bedrijfs-)risicobeheerkader.

Framework voor informatie risicobeheer Plan voor behandeling en beperking van risico’s Risicobeoordeling Risk Management

Template Risicomanagementbeleid

RM.01, RM.02, RM.03
Updated on 06/03/2024
SURF developed