Risicobeheer

Draagt zorg voor het op gestructureerde wijze identificeren en beheersen van informatiebeveiligings- en cyber securityrisico’s zodanig dat de risico’s in lijn zijn met de risicobereidheid en het risicoraamwerk van de organisatie.

Categorieën
2 Assets

Risicobeoordeling

Risicobeoordelingen worden uitgevoerd om actuele risicoprofielen met betrekking tot bedrijfsdoelstellingen te bepalen. De waarschijnlijkheid en impact van alle geïdentificeerde risico’s worden regelmatig beoordeeld, met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve methoden. De waarschijnlijkheid en impact van inherente en restrisico’s worden bepaald per categorie, op portefeuillebasis.

Framework voor informatie risicobeheer Plan voor behandeling en beperking van risico’s Risicobeoordeling Risk Management

Template Risicomanagementbeleid

RM.01, RM.02, RM.03
Updated on 06/03/2024
SURF developed
Risicobeoordeling

Toolkit risicobeoordeling

RM.03
Updated on 11/11/2023
SURF developed