Community Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs

De Community Integrale Veiligheid (IV) is de plek waar (integrale) veiligheidsadviseurs van hoger onderwijsinstellingen samenwerken aan het ontwikkelen en delen van kennis, kunde en ervaring ten behoeve van de ontwikkeling van integraal veiligheidsbeleid van hoger onderwijsinstellingen. Dat doen zij door deel te nemen aan workshops en bijeenkomsten en door met elkaar in werkgroepen te bouwen aan tools, handreikingen en templates, in samenwerking met de diverse thematische expertgroepen in het hoger onderwijs. Zo wordt voortdurend gewerkt aan het veiligheidsbeleid van hoger onderwijsinstellingen ten behoeve van een veilige leer- en werkomgeving voor studenten, docenten, onderzoekers en personeel.

Aanleiding platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO)

Het platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) is opgericht naar aanleiding van de ‘intentieverklaring integrale veiligheid hoger onderwijs’ van de Universiteiten van Nederland (UNL), Vereniging Hogescholen (VH) en het ministerie van OCW. Het platform is ondergebracht bij SURF met als doel om het integrale veiligheidsbeleid in het hoger onderwijs verder te ontwikkelen naar voorbeeld van SURF om de samenwerking tussen instellingen te bevorderen door het delen van expertise, ervaring en kennis.

Een Wiki voor activiteiten en tools van IV-HO

SURF heeft een wiki voor de Community Integrale veiligheid Hoger Onderwijs openbaar beschikbaar gesteld voor iedereen met een Surfconnext account. Op deze wiki vind je informatie over de activiteiten en tools van IV-HO en kan je informatie delen over veiligheid en overleggen met vakgenoten. Hier kom je in contact met collega’s van andere onderwijsinstellingen die zich met veiligheid bezighouden. Hier vind je snel extra kennis en expertise, het is dé plek voor het uitwisselen van best practices. Via de wiki blijf je ook op de hoogte van nieuwe projecten en bijeenkomsten die het Platform IV-HO organiseert.