Evaluatie cybercrisisoefening OZON 2023:

Cybercrisisoefening OZON

Uit de evaluatie van OZON 2023 blijkt dat de samenwerking tussen ict- en onderwijsprocessen is verbeterd en dat er op veel meer niveaus is samengewerkt dan tijdens eerdere edities. Ook hebben de deelnemende instellingen vaker geoefend met cybercrises, waardoor ze beter voorbereid waren. De conclusie: de basis is op orde, tijd voor sectorale samenwerking.

Overkoepelend beeld: oefening geslaagd

Uit de evaluatie van OZON 2023 – uitgevoerd door het COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement – blijkt dat de oefening geslaagd is: meer dan 80% van de instellingen geeft aan dat het heeft bijgedragen aan bewustzijn over cybercrises binnen de organisatie. Verder blijkt dat de meerderheid van deelnemende organisaties die beschikken over een crisisprotocol, deze ook tijdens de oefening op op 23 en 24 maart 2023 hebben gebruikt. Ook werden escalatie- en opschalingsprocedures gevolgd. In de afgelopen jaren is er bij de individuele instellingen veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van cyberbewustzijn en respons. Dit is terug te zien tijdens de oefening.

Behoefte aan centrale coördinatie op informatiedeling en samenwerking

Er is ook een aantal aandachtspunten. Op zowel technisch als op tactisch/strategisch niveau is er behoefte aan centrale coördinatie op informatiedeling en samenwerking. Op technisch niveau verwachten de deelnemers tijdens de oefening meer coördinatie van SURF van het technisch totaalbeeld. Verder is op bestuurlijk niveau niet duidelijk bij wie de coördinatie zou moeten liggen. Het gaat daarbij om procesondersteuning en coördinatie op beeldvorming. Besluitvorming over de continuïteit ligt bij de instellingen zelf.

Op naar sectorale samenwerking

Individuele instellingen zijn met de eigen crisisplannen steeds beter voorbereid, maar een sectorale voorbereiding ontbreekt. Met de toegenomen afhankelijkheid van ict en de kwetsbaarheid van data is ook de kans op sectorale crises toegenomen. Het COT adviseert in zijn rapport om de sectorale voorbereiding vast te leggen in een sectoraal of landelijk crisisplan onderwijs en onderzoek. Daarvoor is het nodig om te bespreken welke rol en verantwoordelijkheden de overkoepelende partijen binnen de sector hebben. Benieuwd naar de evaluatie? Je kunt deze hier downloaden.