Online toolkit Cybersave Yourself

Cybersafe yourself online toolkit

Als medewerkers zich bewust zijn van de verschillende vormen van cyberdreigingen kunnen ze de nodige voorzorgsmaatregelen nemen en voorkomen dat ze het slachtoffer worden van kwaadaardige activiteiten. Om die reden heeft SURF een security awareness toolkit ontwikkeld. 

Met de online toolkit met verschillende communicatiemiddelen kun je een eigen bewustwordingscampagne voeren voor medewerkers en studenten. De toolkit bevat online en offline materialen, zoals posters en flyers over identiteitsbeveiliging, phishing, social media, vertrouwelijke informatie, mobile computing en nog veel meer.