Lever een bijdrage aan het Security Expertise Centrum!

Het Security Expertise Centrum is een samenwerking tussen instellingen, externe partners en SURF. Door kennis te bundelen en beschikbaar te stellen op één platform faciliteren wij uitwisseling van kennis. Op deze manier kunnen we samen de cyberweerbaarheid van de hele sector onderwijs en onderzoek versterken. Wil jij helpen om het Security Expertise Centrum beter te maken door een bijdrage te leveren? Neem dan contact op met Ed de Vries van het Security Expertise Centrum.

Ed de Vries