Weerstand bieden tegen ransomware

Weerstand bieden tegen ransomware

Netwerkcomponenten en systemen die niet adequaat zijn beschermd, vormen een kwetsbaar punt in de strijd tegen toenemende cyberdreigingen, vooral de dreiging van gijzelsoftware (ransomware). De impact van dergelijke aanvallen kan aanzienlijk zijn, waardoor het van essentieel belang is om proactieve maatregelen te nemen om IT-infrastructuur en gevoelige informatie te beschermen.

In het Cyberdreigingsbeeld 2023 van SURF wordt benadrukt dat ransomware momenteel de grootste cyberdreiging vormt voor de Nederlandse onderwijs- en onderzoeksector. Als reactie hierop hebben we een nieuwe handreiking ontwikkeld: "Weerstand bieden tegen ransomware". Deze handreiking is ontworpen om instellingen praktische tips en strategieën te bieden om ransomware-infecties te voorkomen en te bestrijden, gebaseerd op de verschillende fasen van de aanvalsketen.

Het document onderstreept het belang van stapsgewijze risicovermindering en biedt concrete maatregelen die instellingen kunnen nemen om zich te wapenen tegen ransomware-aanvallen. Hoewel de voorgestelde maatregelen voornamelijk van technische aard zijn, benadrukken we ook het belang van risicomanagement, betrokkenheid van het management en robuuste governance om de cyberweerbaarheid te versterken.

Door gezamenlijke inspanningen en proactief handelen kunnen we onze organisaties beter beschermen tegen de kans op en impact van ransomware-aanvallen. Lees de handreiking door en start vandaag nog met het implementeren van de voorgestelde maatregelen om de veiligheid van uw IT-omgeving te waarborgen.