Werkgroep awareness: samen werken aan security- en privacy-awareness bij instellingen

Awareness werkgroep

Om security- en privacy-awareness te verhogen is het belangrijk om consistent en regelmatig activiteiten te organiseren. SURF ondersteunt instellingen met het ontwikkelen van een awarenessplanning en door materiaal aan te leveren waarmee instellingen eenvoudig zelf awarenessactiviteiten op kunnen zetten. Vanuit de behoefte die er leeft bij security- en privacy-professionals om ervaringen met elkaar te delen, kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren is de werkgroep awareness ontstaan. Deze groep is voor en door medewerkers van onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Wat is de awareness-werkgroep?

De werkgroep wordt vanuit SURF gefaciliteerd. SURF plant de bijeenkomsten en biedt een platform om materiaal uit te wisselen in de vorm van een wiki. De input voor de bijeenkomsten komt vanuit de leden van de groep. Maandelijks is er een online bijeenkomst. In de bijeenkomsten worden presentaties aan elkaar gegeven over awareness onderwerpen of campagnes en wordt er informatie gedeeld om elkaar te inspireren met nieuwe ideeën.

Voor wie?

De werkgroep bestaat uit medewerkers bij onderwijs en onderzoeksinstellingen. Er doen onder andere security- en privacy-professionals, communicatiemedewerkers en HR medewerkers mee. De groep is bedoeld om ervaring met elkaar uit te wisselen en om te zien welke thema's bij instellingen spelen op het gebied van awareness.

Materiaal delen en de Cybersave Yourself-toolkit

Er is een wiki ruimte waarop je materiaal kunt uploaden ter inspiratie. Hier vind je ook de Cybersave Yourself-toolkit. De toolkit bevat materiaal om awarenesscampagnes te maken: filmpjes, afbeeldingen, bestanden om schermstickers mee te maken en nog veel meer. Ook vind je er informatie over hoe je een awareness planning opzet om structureel aan awareness te werken. Log in met SURFconext om de Cybersave Yourself Toolkit te bekijken.

Bekijk het materiaal op de website van Cybersave Yourself en download het openbare campagne materiaal. De website is toegankelijk zonder in te loggen.

Fysieke bijeenkomsten

SURF organiseert ook regelmatig fysieke bijeenkomsten om kennis rondom awareness met elkaar te delen. Bijvoorbeeld awareness-bijeenkomsten in Utrecht, we zijn aanwezig bij de jaarlijkse SURF security- en privacy-conferentie en we organiseren trainingen en presentaties over security- en privacy-onderwerpen. De bijeenkomsten en trainingen vind je op de website van SURF. Voor deelname aan de training of fysieke bijeenkomsten hoef je geen lid te zijn van de awareness werkgroep.

Wil je meedoen met de awareness-werkgroep?

Deze groep richt zich op iedereen die met awareness bezig is bij instellingen: bijvoorbeeld communicatie adviseurs, privacy officers en security officers. Iedereen die bij een onderwijs of onderzoeksinstelling werkt kan mee doen. We merken dat veel werkgroepleden vanwege hun werkzaamheden ook in de SCIPR-groep zitten. Lidmaatschap van de SCIPR- of SCIRT-community is echter niet noodzakelijk. Wie er meedoet met de werkgroep verschilt per keer. Er is geen verplichting om bij alle online bijeenkomsten aanwezig te zijn.

Wil je deelnemen aan de werkgroep? Meld je dan aan door een mail te sturen naar sec@surf.nl.