Toetsingskaders informatiebeveiliging & privacy

SURF heeft voor het toetsen van de staat van de volwassenheid, de staat, van de informatiebeveiliging en privacy van jouw instelling toetsingskaders opgesteld. Deze toetsingskaders geven aan wat de vereisten zijn om aan een bepaald volwassenheidsniveau te voldoen en bevatten maatregelen die relevant zijn voor de veiligheid en continuïteit van bedrijfsgegevens en de privacy van medewerkers en studenten binnen je instelling. Deze vereisten vormen de basis voor het uitvoeren van self-assessments en (externe) audits.

Verder op deze pagina vind je de weg naar de relevante documenten en templates die je kunt downloaden voor gebruik binnen jouw instelling.

Bijdragen aan het Security Expertise Centrum

Download documenten en templates

Bij het SURFaudit Toetsingskader hoort een verzameling documenten die je kunt toepassen in je organisatie, variërend van beleidsdocumenten tot praktische sjablonen.

Je kunt in deze verzameling zoeken op domein en op thema.

Indeling op domein

Via de domein-indeling vind je eenvoudig relevante downloads volgens de 15 aandachtsgebieden (domeinen) van het SURFaudit Toetsingskader. Per domein wordt er een algemene doelstelling beschreven, en daarnaast twee of meer beheersingsdoelstellingen (maatregelen of controls) die bijdragen aan het behalen van de algemene doelstelling.

Indeling op thema

Je kunt ook op thema zoeken. De 15 domeinen en 69 beheersdoelstellingen van het SURFaudit Toetsingskader zijn onderverdeeld in drie thema's: Governance, Processen en Technische weerbaarheid.

Samen security waarborgen door bij te dragen

Het Security Expertise Centrum is een samenwerking tussen instellingen, externe partners en SURF. Door kennis te bundelen en beschikbaar te stellen op één platform faciliteren wij de uitwisseling van kennis. Op deze manier kunnen we samen de cyberweerbaarheid van de hele sector onderwijs en onderzoek versterken. Wil jij helpen om het Security Expertise Centrum beter te maken door een bijdrage te leveren? Neem dan contact op met Ed de Vries van het Security Expertise Centrum.

📞 +31 88 787 30 00

✉️ sec@surf.nl

Ed de Vries