Organisatie

Informatiebeveiliging (inclusief cyber security) is op het hoogst mogelijk organisatieniveau geadresseerd en het beheer van informatiebeveiliging is in lijn met de bedrijfsdoelstellingen en van toepassing zijnde risico’s en compliance eisen.

Categorieën
2 Assets

Eigenaarschap, rollen, verantwoording en verantwoordelijkheid

Informatiebeveiliging wordt gemanaged op alle toepasselijke organisatieniveaus en Security (of Information Risk) Management wordt gemanaged in overeenstemming met business requirements/risico's. Eigenaarschap, rollen, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid zijn formeel toegewezen en ingebed in de organisatie.

Architectuur Eigenaarschap Eigenaarschap, rollen, verantwoording en verantwoordelijkheid Functiescheiding Planning en Roadmap

Template RACI-tabel

GO.03, GO.04, OR.01, OR.02
Updated on 01/02/2024
SURF developed
Architectuur Architectuur Eigenaarschap Eigenaarschap, rollen, verantwoording en verantwoordelijkheid Functiescheiding Planning en Roadmap Roadmap

Template Governance en Organisatie

GO.03, GO.04, OR.01, OR.02
Updated on 01/02/2024
SURF developed